Skip to content

За практиката

Амбулаторията за Първична Медицинска Помощ, локализирана в югоизточната част на гр. София обслужва пациенти предимно от кварталите Дружба 1 и 2, Младост, Слатина и селата

Записване за семеен лекар в практиката

Всеки българин, който е здравноосигурен, има право сам да избере своя личен лекар, работещ в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на

Пациенти

Практиката полага грижи за 2027  пациенти, основно от кварталите Дружба и Младост – гр. София и околностите.

База за обучение

През 2003 год. практиката получава лиценз като база за обучение на студенти по медицина и специализанти по Обща медицина към Медицински унивеситет-София.

Акушерски дейности

Самостоятелна акушерска практика с поглед върху специфичните физически и психологически нужди на всяка жена. Целта е да постави жената в центъра на грижите за нейното здраве. Екипът

Добре дошли в нашият уебсайт!
Ние се надяваме,  че ползването на сайта е един достъпен и лесен начин за пациентите и колегите за да получат  информация за практиката и нейните ресурси. Тази страница се поддържа, развива и обновява във връзка с новостите в практиката и новините за нашите пациенти.
Също така тя съдържа информацията свързана с работата на персонала , пакета на  дейностите  извършвани по промоция на здравето, профилактика, диагностика и лечение  на заболяванията.

Медицинска практика на д-р Найден Манолов © 2024

Разработен от "Сириус-58" ООД

Skip to content