Всеки българин, който е здравноосигурен, има право сам да избере своя личен лекар, работещ в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна.
Всички малолетни и непълнолетни лица, не могат да изберат личен лекар сами. Това решение трябва да бъде взето от техните родители и настойници или с тяхното съгласие.
За целта е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Подаването на документи в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември всяка година. Ако избираме лекар за първи път или можем да го направим по всяко време на годината,като същото важи и за пациентите с адресна регистрация извън територията на гр.София.