Самостоятелна акушерска практика с поглед върху специфичните физически и психологически нужди на всяка жена. Целта е да постави жената в центъра на грижите за нейното здраве. Екипът цени високо индивидуалното преживяване на всяка жена с бременността, раждането и встъпването в родителството.
Акушерският ни кабинет е отворен към уникалните нужди на всеки бъдещ родител и работи с всички конфигурации и произходи, в които съществува съвременното семейство.

ПРЕНАТАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултациите включват:
• подробно запознаване с медицинската Ви история;
• снемане на акушерска и фамилна анамнеза, с оглед оценка на рискови фактори за настоящата бременност;
• преглед на здравословното Ви състояние;
• изследване на урина;
• анализ на медицински изследвания;
• измерване на кръвно налягане;
• проследяване на наддаването на тегло;
• определяне на позицията на бебето;
• аускултация на детските сърдечни тонове с акушерска слушалка или доплер;
• измерване на обиколката на корема;
• измерване на височината на матката;
• оценка за здравето на бебето;
• предоставяне на подробна информация за периода от бременността, в който се намирате, очакваните неразположения и скрининговите изследвания;
• запис на детски сърдечни тонове (NST);
• план за оптимизиране на оставащата част от бременността.
Продължителност на визитата: 60 мин.

СЛЕДРОДИЛНА ГРИЖА
• наблюдение върху възстановяването на жената и съвети за успешно кърмене;
• наблюдение на храненето, ранно регистриране на проблеми и разрешаването им;
• проследяване на наддаването на тегло и ръста на бебето;
• ранно откриване на отклонения в нормалните растеж и развитие;
• преход към самостоятелни грижи за бебето у дома;
• семейно планиране за следваща бременност.
Продължителност на визитата: 90 мин.

ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
Консултацията включва информиране за профилактиката на злокачествените заболявания на женската репродуктивна система, включително обучение за самоизследване на млечните жлези, съвети за здравословно хранене и здравословен начин на живот, оценка на рискови фактори за здравето и откриване на здравни проблеми, съвети и насоки за лечение и последващи консултации със специалисти.
Продължителност на визитата: 60 мин.