Д-р Найден МаноловАмбулаторията за Първична Медицинска Помощ, локализирана в югоизточната част на гр. София обслужва пациенти предимно от кварталите Дружба 1 и 2, Младост, Слатина и селата Кривина, Казичене, Бусманци, Абдовица и Димитър Миленков.

Дружеството бе учредено и регистрирано като ООД по Търговския Закон в началото на 2000г.

Практиката на Д-р Найден Манолов осигурява медицинска помощ и първични здравни грижи на около 2027 здравноосигурени лица от различни възрастови групи.

Дейността и е насочена изцяло към потребностите на общността, която обслужва, както и към решаването на проблема на съответния пациент.