През 2003 год. практиката получава лиценз като база за обучение на студенти по медицина и специализанти по Обща медицина към Медицински унивеситет-София.